CFD’s, Bitcoins, bekende Nederlanders en succesvolle advocaten

rechtspraak vonnis justitieOp 16 september is door de Rechtbank Rotterdam uitspraak gedaan in een zaak waarbij het draait om CFD’s, Bitcoins en bekende Nederlanders. De zaak verdient meer aandacht omdat de overlast van dubieuze advertenties, waarin wordt geschermd met de beleggingssuccessen van bekende Nederlanders, nog steeds hoog is.

Cyprus of Rotterdam bevoegd?

In de zaak waarover de Rechtbank Rotterdam zich moest buigen ging het onder andere om de vraag of een Nederlandse ingezetene het juiste contract had gekregen van een Cypriotische aanbieder van financiële diensten, Hoch Capital. De Cyprioten hebben de klant als professioneel aangemerkt, terwijl het gaat om iemand in loondienst. Het verschil tussen een consumentenprofiel en het professioneel profiel van een belegger is zeer belangrijk. In het eerste geval is er veel meer wetgeving van kracht om de klant te beschermen. Dat Hoch Capital klanten graag van het label professioneel voorziet behoeft dan ook geen verdere uitleg.

Tussen de klant en Hoch Capital is een conflict gerezen en dat heeft betrekking op de handel in CFD’s . Dat is geëscaleerd met als gevolg dat de “dienstenaanbieder” de klant heeft gedagvaard voor een rechtbank op Cyprus. De klant is van mening dat ze als consument betere bescherming geniet en de zaak voor een Nederlandse rechtbank mag brengen.

De Bitcoin spam

De details en de juridische context plus het Europees Recht is in deze zaak op zich al interessant genoeg voor een blogpost. Maar voor een bredere doelgroep is het volgende tekstfragment nog veel leerzamer

[eiseres] voert in dit kader aan dat zij destijds heeft gereageerd op een advertentie die de strekking had dat een bekende Nederlander snel rijk was geworden door handel in bitcoins. Zij stelt als niet-ondernemende particulier (met werk in loondienst) begonnen te zijn met het beleggen van een kleine hoeveelheid spaargeld, met een basisaccount als retailbelegger/consument bij Hoch Capital.

Hier hebben we zeer waarschijnlijk een weinig subtiele hint naar een van de partijen die zich schuldig maakt aan het op grote schaal bestoken van social media en websites waarin de link wordt gelegd tussen het succes van bekende Nederlanders en beleggen in Bitcoins.

Extra infomatie

Dat die link er is kan verder worden opgemaakt uit de website van de advocaten van de procederende Nederlandse klant van Hoch Kapital. Wat daar aan extra informatie staat verdient meer bekendheid. Veel duidelijker dan daar kan de businesscase van dit soort partijen niet aan de kaak worden gesteld.

Er kan en is dus met succes worden opgetreden tegen partijen de consumenten met opzet verkeerd voorlichten en classificeren. Dat is goed nieuws. Het is ook goed nieuws dat ten minste een opdrachtgever achter de irritante en waarschijnlijk ongeoorloofde spam bekend is. Minder goed is natuurlijk dat vooralsnog de Nederlandse rechters geen harde acties tegen het ecosysteem van advertentienetwerken mogelijk maakt. Dat zou Hoch en consorten op Cyprus echt snel in de problemen brengen. Maar wie weet komt die noodzakelijke stap later nog.

(Dat een aantal van de zaken ook op tv is geweest is bekend. De stickiness van dit soort items is echter niet zo hoog en het type programma’s wordt zeker niet door alle beoogde doelgroepen van deze Cypriotische partijen gekeken)

Share: