Klantcases

De uitgebreide versie van dit overzicht is hier als .pdf bestand te downloaden.
De presentatie is ook als slide show beschikbaar.

Case 1:

Analyse van de ontwikkelingen rond glasvezel. In tegenstelling tot andere onderzoekers heeft Bureau Terdege hier zowel de B2B en de B2C markten onderzocht. Zodoende kan beter de versmelting van deze twee segmenten worden gevolgd, die afgelopen jaar onder andere door HNW een impuls heeft gekregen.
Resultaat: aangetoond dat een onjuiste focus de uitrol van glasvezel hindert.
Case 2:

Advies voor het herpositioneren van een ODA (Online Dienstenaanbieder). Aan de toekomstige inzet van social media werd speciaal aandacht besteed. Hierdoor kunnen de bedrijfsrisico's die dat met zich meebrengt vooraf worden geduid en kan de klant passende maatregelen treffen.
Resultaat: betere communicatie met zowel klanten als prospects mogelijk, doordat dienstverlening opnieuw is gedefinieerd.
Case 3:

Voor meerdere opdrachtgevers: uitleg Destep analyse, maar dan specifiek voor hosting, e-commerce en netwerkbedrijven – door Bureau Terdege vaak omschreven als ODA’s (Online Dienstenaanbieders).
Resultaat: sales -en marketingteams zijn meer alert op externe veranderingen en kunnen er beter mee om te gaan.
Case 4:

Plan van aanpak geformuleerd om doelgroep sites beter onder de aandacht te krijgen bij zowel de beoogde klanten, stakeholders als de pers. Naast een goede SEO aanpak zijn ook de mogelijkheden beschreven traditionele communicatie gericht in te zetten om zo een maximaal bereik te realiseren.
Resultaat: naast een goede site ranking ook grotere offline naamsbekendheid bereikt.
Case 5:

Benoemen van thema’s voor persberichten, whitepapers, factsheets en onderwerpen voor nieuwsbrieven. Schrijven van de artikelen, redigeren van aangeleverde content. Onder de aandacht brengen van de content bij vakpers en stakeholders.
Resultaat: Content die zich positief onderscheidt van de mainstream berichtgeving en daardoor eenvoudiger door de pers wordt opgepakt
Case 6:

Diverse onderzoeken verricht voor een netwerk aanbieder en financiële dienstverlener naar de trends op het terrein van hosting in Nederland, zowel wholesale als resale.
Resultaat: bredere kijk op de markt en daardoor beter in staat eenzijdige berichtgeving te relativeren.
Case 7:

Voor klanten de belangrijkste valkuilen bij overheidsaanbestedingen in kaart gebracht, rekening houdend met de ontwikkelingen in de respectievelijke branches.
Resultaat: partijen kunnen gericht deficiënties wegwerken en daarna beter selecteren welke aanbestedingen kansrijk zijn.
Case 8:

SWOT analyses uitgevoerd in opdracht van meerdere klanten, waarbij nadrukkelijk ook naar de voor -en nadelen van ISO certificering is gekeken.
Resultaat: diverse interne processen worden gewijzigd opdat op termijn ISO 900x en ISO 2700x certificering tot de mogelijkheden behoort.
Case 9:

Initiëren en organiseren van een aantal offline discussies rond e-communicatie thema's, die later via een online community worden voortgezet.
Resultaat: kwalitatief goede en soms zelfs onverwachte input vergaard, waarmee beslissers en stakeholders aan de slag kunnen.
Case 10:

Opstellen van MVO verklaringen voor enkele internet dienstaanbieders.
Resultaat: ondernemers kunnen ander type klanten benaderen. Daarnaast verkrijgen ze meer inzicht in de duurzaamheid van de organisatie en zien ze waar verbeteringen mogelijk zijn om dit USP verder uit te bouwen.
Case 11:

Voor meerdere leveranciers van hardware, software of diensten: in kaart brengen mogelijkheden aanbieden van rond thema BCM.
Resultaat: aanpassing portfolio van de bedrijven en focus op nieuwe doelgroepen.
Case 12:

Dit type onderzoek wordt uitgevoerd voor tal van partijen uit binnen -en buitenland. De onderwerpen beperken zich niet tot Internetgerelateerde diensten, hardware en software.
Resultaat: marktverkenningen blijken keer op keer bruikbaar voor het maken van strategische en operationele beslissingen.