Brexit en Cyprus

Volgens de Wiki telt Cyprus ruim 1,2 miljoen inwoners. Het eiland is in 1960 onafhankelijk geworden, daarvoor was het een Britse kolonie. Dat laatste verklaart waarom er nog steeds zoveel Britten wonen. Die hebben met Brexit voor de deur een groot probleem, maar ook de rest van het eiland maakt zich zorgen.

Gepensioneerden

Volgens de pers op het eiland en elders is is 5% van de bevolking op het eiland in het bezit van de Britse nationaliteit. De gemiddelde leeftijd van deze groep is hoog, het zijn vooral gepensioneerde Britten die er wonen. Brexit beheerst al maanden de sociale en politieke agenda op het eiland. Zaken als ziektekostenverzekeringen, pensioenbetalingen die voor de EU zijn geregeld kunnen nog steeds komen te vervallen. De Cypriotische regering probeert de Britten gerust te stellen dat het de mensen niet in de kou laat staan, maar of het eiland dat ook waar kan maken weet niemand.

Landgrens

Onduidelijkheid heerst er ook over de status van de militaire bases die de Britten nog op het eiland hebben. Formeel is dat Brits grondgebied. Dat betekent een landgrens tussen de EU en de Britten, wat weer impliceert dat er gecontroleerd moet gaan worden op alles dat het terrein opkomt of verlaat. Vooralsnog is daar nog niets voor geregeld. Cyprus kan zich echter niet permitteren daar stil te blijven zitten en zal dus iets moeten gaan doen.

Toerisme

Dan is er nog het toerisme. Cyprus trekt meer dan 1,2 miljoen Britse vakantiegangers per jaar. Dat is meer dan een kwart van alle toeristen. Zij zorgen voor inkomsten en werkgelegenheid. Een deel van de niet gepensioneerde Britten op het eiland is ook direct van deze bezoekers afhankelijk. Zelfs zonder visa regeling zal dit jaar dat aantal niet gehaald gaan worden. De zorgen om Brexit en het omvallen van enkele Britse luchtvaartmaatschappijen zorgen dat er minder Britten naar het eiland komen.

Dat de stemming op het eiland minder positief is dan vorige jaren mag duidelijk zijn.

(illustratie: wiki)

Share: