Bomen en Corruptie in Amsterdam

In Amsterdam zijn de afgelopen jaren tientallen ambtenaren uit hun functies ontheven omdat ze zich hebben laten omkopen. Bij ambtelijke corruptie wordt direct gedacht aan ambtenaren die steekpenningen aannemen in ruil voor verblijfsvergunningen, rijbewijzen en andere documenten die veel geld waard zijn. Er zijn ook andere vormen van corruptie, bijvoorbeeld als het over bomen gaat.

Verkeerde bomen

Vorig jaar zijn er hier in de buurt over de volle lengte van een straat de bomen gekapt. Mooie bomen, maar wel van het verkeerde soort. De wortels drukten de fietsstroken en het voetpad omhoog. Je kon er gif op innemen dat daar een keer een ongeval door zou ontstaan. Dan is de beheerder van de openbare ruimte aansprakelijk. Dat wil de gemeente natuurlijk niet, dus de kettingzaag is uit de kast getrokken en de straat is wat de bomen betreft onthoofd.

Ophef en vertraging

De ophef in de buurt was begrijpelijk. De Amsterdamse fotograaf Thomas Slijper heeft er de nodige fraaie plaatjes “voor en na” van geschoten. Zijn foto’s maken de ophef begrijpelijk. Het vreemde aan de situatie was dat er na de kap maanden niets gebeurde. Slijper en anderen slingerden op Twitter nog eens de discussie aan. Mijn reactie was daarop dat er vast een vergunningsissue was. Uit ervaring weet ik dat de meest sullige fouten tot maandenlange vertragingen kunnen leiden.

Rechtszaak

De waarheid blijkt anders te zijn. De gemeente Amsterdam heeft de opdracht voor de herinrichting van het “ex-bomen” deel van de straat via een aanbesteding in de markt gezet. Daarop is door meerdere partijen ingetekend. De laagste bieder was Infra Dam uit Medemblik.

We weten via de pers dat de gemeente twee problemen heeft met dat bedrijf. Er loopt een strafrechtelijk onderzoek tegen Infra Dam wegens omkoping en corruptie. Die zaak komt in 2020 voor de rechter. Dat is een probleem, maar mag de gemeente daardoor Infra Dam de deur wijzen? Het andere probleem is begrijpelijker. Infra Dam huurt een ex gemeente ambtenaar in voor de klussen in Amsterdam. Deze ex-ambtenaar is ontslagen omdat hij zich door Infra Dam heeft laten omkopen. Het oneervol ontslag is toegekend, maar de corrupte persoon heeft beroep aangetekend.

Het vonnis van het kort geding tussen Infra Dam en de Gemeente Amsterdam is hier te vinden. De argumenten van Infra Dam getuigen van een stuitende domheid en arrogantie. Het illustreert ook dat corruptie in de stad op veel meer plekken voorkomt dan slechts bij de loketten voor documenten.

Share: