Filosofie

Moderne en milieubewust
Niamat, Adviesbureau voor Market Research en Public Affairs, heeft duidelijke keuzen gemaakt om de belasting van het milieu te minimaliseren. De druk op het milieu in de zakelijke omgeving wordt vooral veroorzaakt door mobiliteit, papierverbruik, energieverbruik en het eenmalig gebruik van overige materialen.

Mobiliteit
Er is bewust gekozen voor kantoor aan huis op fietsafstand van trein– en busstation. Waar mogelijk wordt fiets en/of het openbaar vervoer gebruikt.

Papierverbruik
Er wordt zoveel mogelijk ‘papierloos’ gewerkt en gearchiveerd. Dit is mogelijk door een hoge automatiseringsgraad. Ook met klanten wordt zoveel mogelijk digitaal gecommuniceerd. Gebruikt papier wordt gescheiden ingezameld.

Energieverbruik
Het energieverbruik wordt geminimaliseerd door het gebruik van spaarlampen, energiebesparende computers en beeldschermen. Alle apparatuur wordt na gebruik uitgezet. Er wordt geen gebruik gemaakt van airconditioning, maar van natuurlijke klimaatbeheersing zoals zonneschermen en isolatie. Uiteraard wordt er groene stroom afgenomen.

Veiligheid
Vanzelfsprekend wordt zorgvuldig omgegaan met materialen die door opdrachtgevers te beschikking worden gesteld en documentatie opgesteld in opdracht van klanten. Voor wat betreft digitaal materiaal: dit staat zowel gedurende een lopend project als daarna op meerdere plekken in Nederland encrypted opgeslagen. Het gebruik van de bekende gratis clouddiensten voor opslag en transport is omwille van het streven naar optimale veiligheid niet aan de orde.

Overige materialen
Bij de aanschaf van goederen wordt nadrukkelijk gekeken of deze vervaardigd zijn van recyclebare materialen. Tevens wordt de voorkeur gegeven aan producten die voorzien van het Fair Trade logo of anderszins bijdragen aan de verbetering van het welzijn van kansarme producenten.

Share: