Bureau Terdege

Bureau Terdege heeft een helder doel voor ogen: meer omzet voor de opdrachtgevers door een in de praktijk toe te passen kennisvoorsprong.

Naast het Beta Blog publiceer ik wekelijks op Bureau Terdege, de website waar mijn commerciële activiteiten aan de orde komen.

De eerste stappen met Bureau Terdege zijn in 2009 gezet, toen na een grondige analyse van de markten voor de zakelijke online dienstverlening werd geconcludeerd, dat de informatiebehoefte in deze sectoren groter was dan veel ondernemers (hosters, datacenters exploitanten, telecomoperators, software- en hardwarevendors) zich realiseerden.

Tegelijkertijd was helder dat het aanbod van objectieve en bruikbare informatie voor deze groep ondernemers gering was. Hiervoor waren meerdere redenen aan te wijzen, die ook vandaag de dag nog valide zijn. Het gevolg is dat er simpelweg onvoldoende onafhankelijk materiaal beschikbaar is als onderbouwing voor operationele en strategische besluitvorming van IT ondernemers

Daarnaast kwam uit gesprekken naar voren dat overheden en marktpartijen weinig succesvol zijn in het identificeren van voldoende kundige gesprekspartners binnen deze uiteenlopende groep dienstverleners. Als men er al in slaagt contacten op te bouwen dan blijken die zich maar zelden langere tijd voor een hoger gemeenschappelijk doel te interesseren. 

Op basis van deze bevindingen is gestart om de kennis van online dienstverleners op een hoger niveau te krijgen. Uitleggen waar de kansen liggen en wat de bedreigingen van binnen en buiten de eigen sector zijn behoort tot het aanbod van Bureau Terdege. Maar ook de verwachtingen van andere partijen verklaren en het actief betrekken bij discussies tussen stakeholders behoort tot de standaard diensten.

Deze kennis wordt vervolgens aangewend om de externe communicatie – van whitepapers, via PR tot en met PA – van de opdrachtgevers te verbeteren.

 

 

Share: