30 jaar bajes ervaring – dat lees je zelden

Een primeur op dit blog: schrijven over een vonnis waarin staat dat de verdachte al meer dan 30 jaar in de bajes heeft doorgebracht. Het is te lezen in een recente uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant. De zaak maakt om nog meer redenen indruk.

Korte periode

De rechtbank Oost-Brabant heeft op 19 maart iemand veroordeeld voor negen woninginbraken, vier pogingen daartoe, diefstal van een auto en schuldheling van weer een andere auto. Dat grote aantal strafbare feiten speelde zich af in de betrekkelijk korte periode van half november 2018 tot eind februari 2019.

De verdachte heeft tot en met de rechtszaak aan toe ontkend voor alles verantwoordelijk te zijn. Hij heeft meermaals geclaimd dat er sprake moet zijn geweest met zijn broer. Daarover is het nodige te doen. Die broer is namelijk al eerder veroordeeld voor (een deel van) de inbraken en heeft een schriftelijke verklaring afgelegd die niet in het voordeel van de verdachte is.

Oeps

In het vonnis zoals het nu nog online staat is de verwijzing naar de broer maximaal geanonimiseerd. Dat was op 19 maart niet het geval. Hier moet sprake geweest zijn van een fout, want de voor- en achternaam van de broer stonden weergegeven. Via de naam kon ook zijn vonnis worden teruggevonden. Daarin stond het nodige te lezen over zijn “pro-criminele attitude” en voorgeschiedenis. De namen zijn inmiddels verwijderd en het vonnis is niet meer op te vragen. Een duidelijk geval van Oeps.

Bewijs

Bewijs tegen de reeds veroordeelde broer en de verdachte broer is er in grote mate. Van de verdachte is op meerdere plekken DNA materiaal gevonden. Op tenminste een plaats was dat door bloed. De inbraken gebeurden door het kapot maken van ramen en dat blijft riskant.

De verdachte werd ook meermaals herkend aan de hand van videomateriaal en door getuigen beschreven.

30 jaar

Voor de rechters tot een oordeel komen is er nog de laatste opmerking van de advocaat van de verdachte. Quote:

De eis van de officier van 8 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf acht de raadsman te hoog en weinig zinvol, gelet op het feit dat verdachte al 30 jaar van zijn leven in detentie heeft doorgebracht.

Dit is uitzonderlijk. Het is mij niet eerder opgevallen in een Nederlandse strafzaak over inbraken dat een verdachte zo lang heeft vastgezeten. In de zaak is nergens een verwijzing naar verslavingen. Deze persoon is “slechts” bekend wegens vermogensdelicten, diefstal en/door inbraak.

Die reputatie helpt natuurlijk niet om de rechters te overtuigen van het nut van een korte gevangenisstraf. Zij hebben zelfs reden om minder mild te zijn. Zo blijkt hij pas tijdens de zitting, na bekendmaking van de verklaring van zijn broer, bereid een deel van de feiten te bekennen. Zoiets zal wel vaker voorkomen. Meer indruk maakt dan de expliciete verwijzing naar zijn pogingen onherkenbaar te blijven

Verdachte is echter ter terechtzitting verschenen met gezichtsbedekkende kleding met de bedoeling om een eventuele herkenning aan de hand van de beschikbare camerabeelden te voorkomen.

Het vonnis van zes jaar is korter dan de eis van de OvJ. De verdachte genoot tijdens zijn inbraken van een voorlopige invrijheidstelling. Daarom zal hij nog eens 57 dagen langer vastzitten. Tegen de tijd dat hij vrijkomt heeft hij dus meer dan 36 jaar vastgezeten. Dat is langer dan zijn broer. Die komt ruim een jaar eerder vrij.

Gelet op wat in beide vonnissen te lezen was (verleden tijd, want een vonnis lijkt offline te zijn) over de twee broers, is de kans groot dat tegen 2028 de rechtbank zich weer over hen zal moeten buiten. Langdurig verblijf in de bajes maakt schijnbaar op hen geen blijvende indruk.

Share: