Categories
Social Links

Positief neveneffect Atomausstieg

Nu steeds details en uitwerkingen bekend worden van de Duitse wetgeving waarmee een einde komt aan kernenergie opwekking in het land valt ook de rekensom beter te begrijpen. De “Atomausstieg” kost namelijk geld. Het opwekken van energie kost geld, veel geld en de investeringen daarvoor zijn aanzienlijk.

In de eerste opzet van de wet was uitgegaan van een deadline die voor alle centrales zou gelden. Inmiddels is daar van afgezien en nu wordt voor elke centrale een einde looptijd bepaald. Daarmee is elke exploitant beter in staat zijn eigen bedrijfsvoering op orde te krijgen en is de afschrijvingstermijn nu ook vastgesteld. De oudste centrales gaan uiteraard als eerste van het net. De jongste als laatste waardoor de investeringen daarin nog over een iets langere periode kunnen worden gecompenseerd.

Afscheid nemen van een energiebron die – afhankelijk van de bron van informatie – tussen de 8% en 22% van het landelijke energie verbruik dekt vraagt wel om omvangrijke tegenmaatregelen. Die gaan er ook komen gebaseerd op twee verschillende uitgangspunten. De eerste is het opwekken van duurzame energie en de andere is zorgen voor een reductie in het energieverbruik.

Die laatste benadering zou wel eens een hele slimme kunnen zijn. Want wat duidelijk wordt, is dat Berlijn sterker dan gedacht inzet op isolatie van woningen. Eigenaren van woningen krijgen volgens persberichten de mogelijkheid alle kosten voor een “energetische Sanierung” als aftrekpost op te voeren over een periode van 10 jaren (dus 10% van de kosten per jaar).

Dit is een verruiming van de huidige regel, waarbij bijvoorbeeld slechts een deel van de montage kosten mocht worden opgevoerd. Voor echtparen is de regel nog gunstiger, want per partner kan 1 woonobject worden opgevoerd.

Hoewel nog geen enkele journalist dit heeft benoemd heeft deze invulling van de wet nog een andere bedoeling. Het lijkt er namelijk sterk op, dat met deze regeling een extra werkgelegenheidsproject wordt aangeboord. En die gelegenheid zal een regering die in de peilingen dramatisch slecht scoort nooit laten schieten. Over twee jaren zijn er landelijke verkiezingen en reken maar dat de zittende ploeg dan wil scoren op de Atomausstieg en de positieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Of dat zal lukken is de vraag, want het lijkt onwaarschijnlijk dat bovengenoemde maatregelen niet tot belastingverhoging elders zullen leiden. Maar zelfs zonder die kanttekening, extra werkgelegenheid ter verhoging van een verminderd energieverbruik is altijd toe te juichen.

Comments are closed.