Categories
Social Links

Over manieren en vooroordelen

Lands eer lands wijs, is een oud gezegde dat regelmatig van toepassing is als het gaat om het uitnodigen en uitgenodigd worden. De meesten weten inmiddels dat in sommige culturen het betreden van de woning met schoenen aan op weinig enthousiasme kan rekenen. Het aanbieden van een geschenk aan de gastvrouw of gastheer is ook niet altijd even raadzaam.

In de meer zakelijke context gelden voor het ontmoeten en ontvangen ook regels. Regels die zo mogelijk nog complexer zijn dan in de privé situatie, omdat hier ook andere valkuilen opdoemen. Het aanbieden van een geschenk met een zekere waarde kan de indruk wekken dat men de ontvanger om een gunst vraagt. Menig onderneming en bijna elke westerse overheid verbiedt dan ook de medewerkers goederen of diensten boven een zekere waarde te accepteren en te geven. Dat maakt de omgang in het zakelijke circuit aan de ene kant wat saaier, maar aan de andere kant komt er weer veel voor terug: een setting waarbij elke zweem van beïnvloeding afwezig is.

Dat wil niet zeggen dat daarmee een kennismaking of gesprek goed verloopt. Een voorbeeld hiervan verscheen op 31 maart in de Frankfurter Rundschau. Columniste Mely Kiyak deed verslag van haar bezoek aan de Amerikaanse ambassadeur in Berlijn, Philip D. Murphy. Om een niet nader beschreven reden vond hij het een goed idee met een aantal meertalige en internationaal georiënteerde publicisten in de hoofdstad van gedachte te wisselen. Mooi omschrijft zij daarmee hoe de ambassadeur een charme offensief meende in te zetten bij dit deel van de Berlijnse bevolking.

Meende, want op bijna hilarische wijze beschrijft ze hoe tijdens de hele bijeenkomst de inwendige mens werd genegeerd. Nou vooruit er waren thermoskannen met koffie en de obligate Danish cookies. Maar eten ho maar.

Tel daarbij op dat de gastheer binnenkwam met een blik cola in de hand. Nee daar heeft iemand een slechte indruk achtergelaten. Of de ambassadeur heeft zijn uiterste best gedaan een hardnekkig vooroordeel over de Amerikaan als ultieme cultuurbarbaar en ongeïnteresseerd in andere gewoontes te bevestigen.

Comments are closed.